Integroimme dataa ja sovelluksia saumattomasti

Integraatiot ovat nykyaikaisen liiketoiminnan peruspilareita

R

Kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa vapauttamalla dataa uusiin ja kekseliäisiin käyttötarkoituksiin.

R

Mukautumiskykyä ja jatkuvuutta digitalisoituneelle liiketoiminnalle muuttuvassa liiketoiminta­ympäristössä.

R

Joustava, kustannustehokas ja luotettava pohja liiketoiminnalle, jossa datan täytyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Integroinnin kulmakivet: ansiokkaasti johdettu arkkitehtuuri, järkevät teknologiavalinnat, ketterä kehitys, laadunvalvonnan automatisointi.

Monta hyvää syytä integroida

Toimimme Mystesillä asiakkaidemme integraatiokumppanina kaikissa liiketoiminnan kehityksen vaiheissa: digitalisointi ja automatisointi, muutostilanteet ja murros, uuden liiketoiminnan ja kilpailuedun synnyttäminen. Olemme erikoistuneet ketterään integrointiin, jossa jo yhden datamurusen välitys sovellusten tai rajapintojen välillä kyetään toteuttamaan kustannustehokkaasti, kestävästi, luotettavasti. Joustavuudesta ja skaalautuvuudesta tinkimättä.

Olemme kehittäneet integraatioita yritysten oleellisille toiminnoille, kuten myyntiin, tuotehallintaan, lisenssien hallintaan, laskutukseen ja logistiikkaan. Katkoton ja luotettava tiedonvälitys on välttämätöntä, jotta bisnestä voi pyörittää sulavasti. Datan on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Useat asiakkaamme ovat kohdanneet muutostilanteita, joissa järjestelmiä päivitetään, vaihdetaan tai siirretään pilveen, tai joissa otetaan käyttöön uusia sovelluksia tai kolmansien osapuolten digitaalisia palveluita. Näissä tilanteissa olemme kyenneet rajaamaan muutospaineet mahdollisimman pieneen osaan järjestelmistä, jotta kustannukset pysyvät aisoissa.

Viime vuosina suljetuista datasiiloista ollaan siirrytty kohti API-taloutta, IoT:sta on tulossa arkipäivää ja tekoälysovellukset yleistyvät kovaa kyytiä. Elämme murroksessa, jossa data on kiistatta kuningas. Integraatio on ainut keino, jolla eri lähteistä saatavat datavirrat kyetään tuomaan yhteen synnyttämään aivan uutta arvoa.

Kysy näistä integraatiopalveluista

Integraatiokehitys

Integraatioarkkitehtuurit, yritysarkkitehtuurit, määrittely

Integraatioiden tekninen laadunvarmistus

Integraatioalustat, pilvialustat, skaalautuvuus ja suorituskyky

Digitaalisten prosessien läpikotainen (end-to-end) laadunvarmistus

Integraatiopalvelut kumppanuuden hengessä

Nautimme Mystesillä pitkistä asiakassuhteista ja lujasta luottamuksesta. Suurelta osin se johtuu siitä, että pyrimme toimimaan integraatiokumppanina, joka ajattelee aina ensisijaisesti asiakkaan etua ja auttaa ohjaamaan suuriakin järjestelmäkokonaisuuksia mahdollisimman harmoniseen ja kestävään suuntaan, askel kerrallaan.

Tarjoamme integraatiopalveluita juuri sen verran kuin asiakas tarvitsee: täsmätarpeeseen räätälöidystä konsultoinnista avaimet käteen -tyyppiseen kokonaispalveluun. Olemme myös kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa Aino.io-työkalun integraatioiden valvontaan ja tietovirtojen analysointiin. Sitä on mahdollista hyödyntää millä tahansa integraatioalustalla ja minkä tahansa integraatiokehittäjän toimesta.

Panostamme erityisesti ketterään ja laadukkaaseen integraatioiden kehittämiseen sekä laadunvalvontaan. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa integraatioihin ja panostaa samalla arvokkaampiin kehityskohteisiin. Fiksusti toteutetuissa integraatioissa liiketoimintadata on mahdollista saada kustannustehokkaasti kaikkien tahojen hyötykäyttöön. Tällöin integraatioista saatava lisäarvo ylittää perustarpeet mennen tullen. Jos integraatiokehitystä johdetaan samalla kohti harmonista kokonaisarkkitehtuuria, saadaan luotua selkeä ja hallittava kokonaisuus.

Asiakaslähtöisyys kaikessa tekemisessä

Suunnittelemme ratkaisut liiketoiminnan tarpeiden ehdoilla, tinkimättä kestävyydestä tai mukautumiskyvystä tulevaisuuden tarpeisiin.

Toimimme läpinäkyvästi emmekä toimita "mustia laatikoita".

Rakennamme tiivistä ja positiivista yhteistyötä asiakkaiden sekä heidän sovellustoimittajien kanssa.