Aalto Pro: Johtajuus projekteissa

Osallistuin muutaman kollegani kanssa Aalto Pro:n kahden päivän koulutukseen nimeltä “Johtajuus projekteissa”, jonka veti Panu Kause. Koulutus tarjosi näkökulmia ja esimerkkejä johtamisen haasteista projekteissa. Mitä pidemmälle mennään projektipohjaisen työn tekemisessä, sitä enemmän ollaan tekemisissä myös inhimillisten tekijöiden kanssa. Luottamus ja motivaatio tiimissä luovat pohjaa projektin onnistumiselle. Projektin sidosryhmien kanssa toimiminen vaatii myös johtamiskykyjä.

Projekteihin liittyvät haasteet näyttivät olevan osallistujille hyvinkin tuttua tonttia, mikä siivitti keskustelua mukavasti. Ennakkotehtäviin kuului käydä läpi lyhyt persoonallisuusanalyysi ja kirjata ylös mahdollisia omakohtaisia kokemuksia haasteista projektin läpiviennissä. Kouluttaja yhdisti ennakkotehtävien tuotokset sopiviin kohtiin kurssin agendassa, mikä mielestäni tuki kurssin sisältöä erinomaisesti. Sekä yleisten että omakohtaisten konkreettisten esimerkkien kautta käytiin läpi, mitä johtajuuden haasteita voidaan kohdata ja kuinka tyypillisiin tilanteisiin voitaisiin reagoida. Persoonallisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, kun ihmisten kautta pyritään vaikuttamaan projektin onnistumiseen – eikä vähiten oman persoonallisuuden.

Koimme kurssin erittäin hyödylliseksi ja kahden päivän sisältö oli täyttä konkreettista asiaa. Jokainen sai varmasti jotakin vietävää omiin toimintatapoihinsa. Nyt sitten soveltamaan opittuja asioita!

Koulutuksen anti omaan työhöni ja ammatilliseen kehittymiseen

Koin itse tärkeimmäksi tuliaiseksi kurssilta sen ajatuksen, että pidemmässä projektissa sujuvan sidosryhmätyöskentelyn lisäksi olen ehdottomasti myös velvoitettu keskittymään vielä enemmän ihmisten ymmärtämiseen ja johtamiseen eikä pelkästään tehtävien jakoon. Laajemman projektin tekeminen yhdessä saman tiimin kanssa nostaa esiin tarpeen myös esimiesmäiselle lähestymiselle. Tämän ymmärtäminen on todella tärkeää projektien onnistumisen kannalta.

Tuomas Anttila

Senior Consultant