Gartner raportoi alkuvuodesta viime vuosina tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta suurten IT-palvelutalojen tunnettuudessa. Gartner näkee suuren, lähes 10 prosenttiyksikön laskun perinteisten IT-palvelutalojen tunnettuudessa osana trendiä, jossa nousussa ovat erityisesti ohjelmistotalojen tarjoamat pilvipohjaiset palvelut sekä pienet ja keskisuuret IT-palveluntarjoajat.

IT-alan sarjayrittäjä Juha Harju on kuvannut IT-alaa luottamusbisnekseksi.  Jatkuva asiakassuhde edellyttää, että palveluntarjoaja kykenee lunastamaan asiakkaan luottamuksen.  Varsinkin isot yritykset ovat pitäneet IT-palveluyrityksen kokoa jonkinlaisena takeena palvelusta. Ajattelulle on hyviäkin perusteita. Suurilta IT-yrityksiltä löytyy riittävästi resursseja, jotta yksittäisistä henkilöistä ei tule kriittisiä projekteille. Isot talot pystyvät myös toimittamaan myös halpamaihin ulkoistettuja resursseja. Myös halu ostaa palvelintilan, kehityksen ja tuen kokonaisratkaisuja on ohjannut asiakkaat aiemmin isojen toimittajien asiakkaiksi.

Pienten it-yritysten esiinnousu

Gartnerin raportti kertoo kuitenkin IT-markkinoilla meneillään olevasta muutoksesta, jossa pienet ja keskisuuret IT-yritykset ovat nousemassa yhä useammin merkittävien IT-järjestelmien toimittajiksi. Trendin takana lienee yrityksissä yhä useammin tehty havainto, että pienehköt IT-talot kuuntelevat asiakkaitaan herkemmällä korvalla, palvelevat joustavammin ja usein myös omaavat osaavamman henkilöstön.

Usein yrityksen koko on etu vain mielikuvissa. Halvat ulkoistetut resurssit vaativat tarkkoja ohjeita ja tiukkaa valvontaa. Ketterien menetelmien sijaan ulkoistettua ohjelmistoprosessia hallitsee vesiputousmalli. Ongelmatilanteissa taatut vasteajat eivät myöskään lämmitä, jos vuorossa oleva henkilö ei osaa ratkaista ongelmaa. Käytännössä pieni yritys kykenee nimenomaan ongelmatilanteissa reagoimaan sellaisella ketteryydellä, jolla lunastetaan isojen asiakkaiden luottamus. Hyvien kokemusten myötä asiakasyritykset oppivat arvostamaan joustavuutta ja palvelualttiutta ja samalla uskaltavat luottaa liiketoimintakriittisiä järjestelmiä yhä pienempien yritysten vastuulle.

Pilvialustojen ja pilvipalveluiden etenemisen myötä yhä joustavammaksi muuttuva IT-infrastruktuuri mahdollistaa merkittävän kokoluokan toimitukset yhä pienemmiltä yrityksiltä. Tarve kustannussäästöille ohjelmistokehityksessä, lisensseissä ja palvelinkapasiteetin hinnoittelussa ohjaavat asiakasyrityksiä valitsemaan entistä ketterämpiä toimittajia. Konesalien koossa suuretkaan toimijat eivät kykene kilpailemaan Amazonin tai Azuren kanssa. Tulevaisuudessa tulemmekin varmasti näkemään entistä tasaisemman pelikentän pienten ja suurten IT-yritysten välillä.

Kalle Pahajoki

Senior Software Developer