Toteutamme hyötysovelluksia tositarpeisiin

Meistä saat teknologiakumppanin, joka on liiketoiminnan aaltopituudella konseptista tuotantoon saakka.

Oletko luomassa uutta digitaalista liiketoimintaa?

Z

Ohjelmistojen suunnittelu ja kehitys

Z

Verkkosovellukset ja verkkopalvelut

Z

Pilvipalvelut ja Software as a Service

Z

Taustapalvelut ja rajapinnat (API)

Kaipaatko vauhtia, vipuvartta tai työkaluja työn tueksi?

Z

Työkalut ja apusovellukset

Z

Räätälöidyt käyttöliittymät

Z

Ohjelmistorobotiikka ja automatisointi

Z

Tietokannat ja datan käsittely

Haluaisitko hyödyntää dataa uusilla tavoilla?

Z

Analytiikka ja visualisoinnit

Z

Automatisoidut raportit ja näkymät

Z

Rajapinnat ja API-liiketoiminta

Z

Älykkäät ja nykyaikaiset integraatiot

Onnistunut projekti alkaa kysymyksellä “miksi?”

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme hyödynnettäväksi laajaa osaamista ja kokemusta, jota asiantuntijoillemme on kertynyt lukuisista projekteista ja monilta eri toimialoilta. Vaikka menetelmien, teknologioiden ja toimialojen tuntemus on erittäin arvokasta, se ei yksinomaan takaa parhaiden ratkaisujen syntymistä. Lisäksi tarvitaan aito halu ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, tarpeita ja tavoitteita sekä visioita ja haaveita.

Rakentava työ asiakkaiden kanssa on meille kaikista palkitsevinta. Olemme asiakkaillemme luottotoimittaja ja läsnä oleva teknologiakumppani, emme etäinen ulkoistuspalvelu. Haluamme ymmärtää ja tukea asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi aloitamme projektit kysymällä miksi?

Kysy meiltä näistä sovelluskehityksen palveluista

Ohjelmointi ja ohjelmistosuunnittelu

Sovellusarkkitehtuuri

Käyttöliittymäsuunnittelu ja palvelumuotoilu

Projektinhallinta, Testauksenhallinta

Kumppanuuden ytimessä on avoin ja rehti yhteistyö kaikkien osapuolten kesken

Vain erinomaisella yhteistyöhengellä ja luottamuksella saadaan tahkottua erinomaisia sovelluksia ja laadukkaita digitaalisia palveluita. Harvassa nykypäivän projektissa on vain yksi toimittaja, minkä takia yhteistyön sujuvuus on tärkeämpää kuin koskaan.

Rakennamme yhteistyöhenkeä läpinäkyvillä toimintatavoilla ja avoimella sekä aktiivisella kommunikoinnilla kaikkien projektin tahojen kesken. Arvostamme muiden toimittajien asiantuntemusta kuten hekin arvostavat meidän panostamme. Tarvittaessa suosittelemme projekteihin mukaan myös erikoisasiantuntijoita verkostoistamme.

Mystesläiset toimivat mm. näissä rooleissa

Kehittäjä, Arkkitehti, Teknologia-asiantuntija

Käyttöliittymäsuunnittelija

Scrum-master

Projektipäällikkö

Sertifikaatteja löytyy mm. Scrum Master, Product Owner, SAFe, IPMA.

Sovelluskehityksessä ammattitaito mitataan sopivimpien teknologioiden ja menetelmien valinnoissa ja hyödyntämisessä

Tavoitteenamme on aina löytää mahdollisimman kevyet ja kustannustehokkaat ratkaisut, joilla päästään nopeasti “kokeilemaan siipiä”, oppimaan ja ohjaamaan sovelluksen kehitystä kohti parasta mahdollista lopputulosta. Tähän tavoitteeseen päästään järkevillä teknologia- ja alustavalinnoilla sekä iteratiivisella kehitystavalla, jossa hyödynnetään ketterien menetelmien parhaiksi osoittautuneita tapoja ja toimintamalleja.

Suosittelemme lähes kaikissa projekteissa pilvialustojen, vapaan lähdekoodin teknologioiden ja valmiiden palvelukomponenttien hyödyntämistä. Lisäksi olemme erikoistuneet ketterään integraatiokehitykseen, joten olemassa olevia sovelluksia, tietokantoja ja järjestelmiä päästään hyödyntämään mielekkäällä tavalla jäämättä kuitenkaan legacy-loukkuun.

Viime aikoina olemme suosineet mm. näitä teknologioita

Java/JVM, Spring, Go, JavaScript

React, AngularJS, NodeJS, Vue

AWS, AMQP, ESB

MongoDB, PostgreSQL, Lucene

Docker, Ansible

Olemme Necorpoint Oy:n teknologiakumppanina aitiopaikalla rakentamassa tulevaisuuden parasta strategisen johtamisen sovellusta.

FIBRES® on rakennettu Lean Startup -hengessä hyödyntäen kustannustehokkaita pilvialustoja sekä tämän päivän web-teknologioita.

» Tutustu FIBRES®-sovellukseen

Aino.io on Mystesin tuottama pilvipalvelu, joka valvoo järjestelmien, sovellusten ja rajapintojen välistä tiedon vaihtoa automaattisesti.

Sen avulla liiketoiminnan digitaalisten prosessien ongelmat kyetään huomaamaan ajoissa ja ratkaisemaan entistä tehokkaammin.

» Tutustu Aino.io-valvontatyökaluun